Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Wiadomości wstępne

O jakości gazu palnego decyduje szereg jego własności chemicznych i fizycznych. Niektóre oznaczania są wykonywane w ruchowych warunkach hutniczych, inne tylko w specjalnych laboratoriach. Do oznaczeń ruchowych, których metody wykonywania, a co najmniej ocena ich wyników powinny być znane każdemu hutnikowi, zalicza się:

a. Skład chemiczny

b. Wartość opałową

c. Zawartość wilgoci i smoły.

Ad a. W technice hutniczej w doraźnym kontrolowaniu składu chemicznego gazu oznacza się udział objętościowy składników palnych: H2, CH4, CnHm i CO oraz niepalnych: N2, C02, S02 i 02. Pełną analizę wykonuje się przyrządami ręcznymi, oznaczanie niektórych składników mogą wykonać automaty.

Ad b. Oznaczenie wartości opałowej wykonuje się okresowo przyrządami ręcznymi, zaś w sposób ciągły przy pomocy automatów.

Ad c. Zawartość wilgoci oznacza się przy stosowaniu sztucznie nawilżanego dmuchu wielkopiecowego, w procesach suszenia oraz przy pracy czadnic.