Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Wskaźniki termometryczne

Wskaźnikami termometrycznymi nazywamy ciała, które w określonej temperaturze gwałtownie zmieniają jedną ze swoich cech fizycznych lub chemicznych. Cechami takimi wykorzystanymi do pomiaru temperatury są zazwyczaj stan skupienia lub barwa. Wskaźnikiem termometrycznym jest np. platyna, topniejąca w ściśle określonej temperaturze. W przemyśle używa się tzw. stożków Segera. Są to ostrosłupy wykonane z materiałów ceramicznych o różnej znanej temperaturze mięknięcia. Stożki umieszczone w badanym środowisku (spaliny w piecach przemysłowych) zachowują swój kształt lub pochylają się w zależności od swojej ogniotrwałości (rys. 27). Stożki wykonane są dla zakresu temperatur od 600 do 2000°C. Pomiędzy poszczególnymi stożkami jest różnica w temp. ich mięknięcia od 15 do 40°C, zależnie od wysokości mierzonej temp. 

Dla pomiaru temperatury powierzchni elementów maszyn używa się termokolorów. Są to farby, które zmieniają swoją barwę w określonej temperaturze. Zmianę barwy powoduje zmiana struktury chemicznej barwnego związku chemicznego zawartego w farbie. Badaną powierzchnię pokrywa się termo- kolorem i wyznacza się, np. na cylindrze maszyny, linię równej temperatury (izotermę) na granicy zmiany barwy. Zakres pomiarów wynosi od +40 do + 350°C.