Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Zalety automatycznych mostków

Zalety automatycznych mostków wskazujących lub rejestrujących w porównaniu z logometrami są podobne jak kompensatorów w stosunku do mierników wychyłowych napięcia. Należy podkreślić, że automatyczny kompensator lub mostek stanowi układ automatycznej regulacji, w którym wartością zadaną jest napięcie UX (w kompensatorze) lub mierzona oporność (w mostku). Czynności związane z równoważeniem układu kompensacyjnego lub mostkowego wykonywane w przyrządach laboratoryjnych przez człowieka odbywają się tu automatycznie, przez zastosowanie wzmacniacza i silniczka wykonawczego.

Zalety użytkowe takiego systemu są tak istotne (dokładność, szybkość zapisu, mocna konstrukcja, możliwość zastosowania urządzeń wtórnych uruchamianych przez silniczek), że stosuje się również podobne rejestratory i mierniki współpracujące z przetwornikami indukcyjnymi lub transformatorami, jak na rys. 24. Na rysunku tym miernik membranowy p uruchamia rdzeń transformatora różnicowego. Napięcie wyjściowe z tego przetwornika transformatorowego jest porównywane z napięcie tycznego przetwornika, znajdującego się w urządzeniu wskc cym i rejestrującym. Napięcie wynikłe z różnicy położeń w obydwu przetwornikach jest wzmacniane i powoduje za pośrednictwem silnika M przesunięcie rdzenia w drugim przetworniku, do uzyskania zgodności położeń. Zastosowanie krzywki X2 ma na celu uzyskanie liniowej zależności pomiędzy natężeniem przepływu i wskazaniem przyrządu (miernik membranowy mierzy spadek ciśnienia na zwężce pomiarowej; por. w punkcie 11 „Przepływomierze").