Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert - oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów BRC, IFS i ISO 9001.
Zapraszamy na stronę firmy Minsbud.pl specjalizującej się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Zasada działania

W stałym równomiernym polu magnetycznym (rys. 13) zamocowana jest obrotowo ramka z nawiniętym uzwojeniem. Jeżeli przez uzwojenie przepływa prąd, powstaje moment obrotowy proporcjonalny do prądu, obracający ramkę i wskazówkę do niej przymocowaną do takiego położenia, w którym moment obrotowy zrównoważy się z momentem zwrotnym, pochodzącym od spiralnych sprężarek. Podziałka jest równomierna. Cewka obrotowa jest zwykle nawinięta na ramce aluminiowej, której ruchy w polu magnetycznym są tłumione przez powstanie prądów wirowych. W przyrządach do pomiaru bardzo małych prądów cewka zawieszona jest na tasiemkach sprężystych, które stanowią zarazem doprowadzenia prądowe do cewki, a ich sprężystość wykorzystana jest do uzyskania momentu zwrotnego. Zakres pomiarowy mierników prądu można zmieniać przez dobór odpowiedniej oporności bocznikowej wg wzoru. Oporniki bocznikowe wykonuje się z drutu miedzianego, stosunek prądów w cewce i boczniku i tym samym zakres pomia' rowy był niezależny od temperatury (uzwojenie cewki jest również miedziane).

Mierniki stosowane do pomiaru napięcia są w zasadzie miernikami prądowymi, o odpowiednio dużej oporności wewnętrznej. Przy pomiarze napięcia w obwodach należy się liczyć z poborem prądu przez przyrząd, jeśli oporności występujące w obwodach nie są znikomo małe w porównaniu do oporności przyrządu. Zakres napięciowy miernika można wyliczyć ze wzoru Zakres ten może być zwiększony przez szeregowe dołączenie dodatkowego opornika o oporze przy czym Un jest nowym zakresem napięciowym. Oporność przewodów łączących przyrząd z mierzonym napięciem, np. z termo- elementem, stanowi również opór szeregowy, który ma wpływ na zakres i tym samym na wskazania. Należy więc w praktyce ruchowej zwracać uwagę, aby oporność linii połączeniowej była wyrównana za pomocą odpowiednich oporników do wartości wskazanej na podziałce przyrządu.